ОГОЛОШЕННЯ

18 вересня 2019 року о 14.00 відбудеться 48 чергова сесія в залі засідань Золотоколодязької сільської ради.

12 вересня 2019 року о 14.00 – засідання постійних комісій сільської ради.

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про припинення договорів оренди ( ПАТ « Глини Донбасу»
/доповідач : Лазебник А.Л./

2. Про прийняття земельних ділянок в комунальну власність.

3. Про передачу земельних ділянок в оренду ПрАТ « Глини Донбасу»

4. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі ./доповідач : Лазебник А.Л./

5. Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят,відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток села, здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів ( доповідач : Голубенко Г.О.)

6.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради”Про Програму економічного і соціального розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 - 19
/доповідач: Гріх О.О./

7.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради”Про бюджет сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 - 20

/доповідач: Гріх О.О./

 

8.Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Миру с. Золотий Колодязь, Золотоколодязька сільська рада, Добропільського району , Донецької області « /доповідач : Голубенко Г.О./

9. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул.. Шкільна довжиною 670 м Добропільського району Донецької області» доповідач : Голубенко Г.О.)

10. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул..   Садова довжиною 1120 м . Добропільського району Донецької області»/ доповідач : Голубенко Г.О./

11. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул..Гей М.Т. довжиною 600 м Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

12. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Грузьке вул.. Гутника довжиною 440 м. Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

13. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Веселе вул.. Русіянова довжиною 800 м. Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

14. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Грузьке вул.. Гутника довжиною 440 м. Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

15. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Кучерів Яр вул.. Молодіжна довжиною 400 м. Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

16. Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту « Капітальний ремонт асфальтового покриття по с.Новотроїцьке вул..Краматорська довжиною 350 м. Добропільського району Донецької області» /доповідач : Голубенко Г.О./

17.Про затвердження розпоряджень сільського голови прийнятих в міжсесійний період.( доповідач : Голубенко Г.О.)

18. Про внесення змін до штатного розпису ЗДО я\с № 8 « Зірочка». /доповідач: Гріх О.О./

19. Про надання матеріальної допомоги депутатами   сільської ради Озеровій   Тетяні Євдокимівні \доповідач: Голубенко Г.О.\

20.Про надання матеріальної допомоги депутатами   сільської ради   Кравець Ірині Григорівні \доповідач: Голубенко Г.О.\

21.Про надання матеріальної допомоги депутатами   сільської ради   Акімовій Ніні Василівні \доповідач: Голубенко Г.О.\

22. Різне.

 

 

Секретар ради                                                                               Г.О.Голубенко

                                                                  Затверджено рішення сесії від 11.11.2015р.№ VІІ/1-6

                                                                                                     Сільський голова                                    Т.Б. Сидоренко

Р Е Г Л А М Е Н Т                    

                         Золотоколодязької сільської ради

Регламент Золотоколодязької сільської ради ( далі – Регламент) визначає порядок діяльності сільської ради, його органів, депутатів сільської ради, посадових осіб.

Регламент сільської ради затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій , посадових осіб сільської ради , а також в разі прийняття нових законодавчих актів України, які торкаються положень Регламенту.

Контроль за додержанням Регламенту покладається на голову сільської ради, секретаря сільської ради і постійну комісію , в повноваження якої відносяться питання депутатської діяльності.

                         РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статья1. Правова основа діяльності сільської ради

1.Діяльнісь сільської ради здійснюється у відповідності до Конституції України , Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус депутатів місцевих рад», « Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами , а також цим регламентом.

2. Згідно з Конституції України , Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада є органом місцевого самоврядування , який представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл та селищ, розташованих на території Золотоколодязької сільської ради, в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України.

3.Сільська рада є юридичною особою, володіє комунальним майном, має свої рахунки в банківських установах,печатки,штампи, самостійно здійснюєбухгалтерський облік роботи ради, має право від свого імені придбати майнові і особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді. Кошторис сільської ради та його органів затверджується

                                                             1

на пленарному засіданні сільської ради.

                           Стаття2. Планування роботи сільської ради.

   Діяльність сільської ради здійснюється на підставі планів роботи ( на I та II півріччя) які затверджуються у встановленому порядку.

   План роботи визначає головні діяльності сільської ради та його органів , організаційні форми рішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційних заходів та виконавців , термін та виконавців.

     Проекти планів роботи розробляється за пропозицією керівництва, депутатів сільської ради, постійних комісій.

     Контроль за виконанням плану роботи покладається на заступника голови сільської ради, постійні комісії , виконавчий комітет сільської ради. Хід виконання плану роботи заслуховується на засіданнях постійних комісій сільської ради.

Стаття 3.Місце проведення і мова ведення пленарних засідань сільської ради.

  1. Сільська рада проводить пленарні засідання в приміщенні будинку сільської ради, розташованого за адресою вулиця Леніна, буд.28а   Засідання сесії ведуться державною мовою.

Стаття 4.Відкритість і гласність пленарних засідань сільської ради.

1.Сесії Золотоколодязької сільської ради є відкритими. В разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

2.Гласність сесій Золотоколодязької сільської ради забезпечується шляхом публікації рішень нормативно – правового характеру в засобах масової інформації і розміщення їх на веб- сайті сільської ради.         

3. Сільська рада та посадові особи систематично , але не менше як 2 рази на рік , інформують населення про виконання програм соціально – економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення,звітують перед територіальними громадами про свою діяльність безпосередньо на сходах громадян та через засоби масової інформації.

                                                  2

Стаття 5.Розміщення депутатів сільської ради і запрошених осіб в залі засідань сільської ради.

  1. Депутати сільської ради на першому пленарному засіданні розміщуються по лівій частині зали засідань.
  2. В подальшому порядок розміщення депутатів сільської ради і запрошених здійснюється у відповідності з порядком, затвердженим розпорядженням голови сільської ради, у відповідності з пропозицією постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності , законності, правопорядку.

Стаття6.Запрошення на пленарні засідання сільської ради.

   1.На пленарних засіданнях сільської ради без запрошення мають право бути присутніми народні депутати , депутати обласної , районної ради.

2.На пленарні засідання сільської ради запрошуються особи , присутність яких необхідна під час розгляду порядку денного, посадові особи виконавчого комітету сільської ради, представники органів самоорганізації населення, державних органів, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадянин.

3.Запрошення на сесію сільської ради здійснюється в порядку, затвердженому розпорядженням голови сільської ради.

4.Особам, запрошеним на пленарне засідання сільської ради, забороняється вносити і використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перепони в проведенні засідань. Запрошені зобов’язані дотримуватись дисципліни. Не порушувати громадського порядку, утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається в сесійній залі. В разі порушення Регламенту, невиконання вказівок головуючого окремим запрошеним особам за рішенням ради може бути запропоновано покинути залу засідань.

Стаття7.Забезпечення діяльності Золотоколодязької сільської ради.

   1.Організаційне , правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності Золотоколодязької сільської ради, його

                                                                 3

органів, депутатів, депутатських фракцій виконавчий апарат сільської ради.

   2.Виконавчий комітет сільської ради за посадою очолює голова сільської ради.

3.Структура виконавчого комітету сільської ради і витрати на його утримання затверджуються радою за пропозицією голови сільської ради.

          РОЗДІЛ II .ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                 Частина I . Сесії сільської ради

                           Стаття 8.Форми роботи сільської ради.

   Золотоколодязька сільська рада проводить свою роботу сесійно . Сесії ради бувають перші, чергові і позачергові. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

                           Стаття 9. Перша сесія сільської ради.

1.Першу сесію знову обраної сільської ради скликає голова сільської територіальної виборчої комісії ( у випадку його відсутності – заступник голови або секретар територіальної виборчої комісії) не пізніш ніж через два тижні після реєстрації обраних депутатів нового скликання в кількості , не менше двох третіх депутатів від загального складу ради.

2. Рішення сільської виборчої комісії про скликання першої сесії сільської ради із значенням дати, часу і місяця проведення, питань, які передбачено внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів і населення.

3. На розгляд першої сесії сільської ради виносяться питання:

а) Про підсумки виборів депутатів сільської ради.                                                                       б) Про вибори голови сільської ради.                                                                                            в)Інші питання.

4.Першу сесію відкриває і веде голова сільської виборчої комісії( у випадку його відсутності – заступник голови або секретар сільської виборчої комісії). Сільська територіальна виборча комісія інформує депутатів про підсумки виборів депутатів сільської ради. З цього питання приймається рішення.

                               Стаття 10.Чергові сесії сільської ради.

   1. Чергові сесії сільської ради скликаються головою сільської ради згідно

                                                               4

діючого законодавства по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Сесії скликаються,як правило , розпорядженням голови сільської ради, де вказується дата, час проведення сесії, порядок денний.

   2.Розпорядження голови ради про скликання сесії приймається, як правило, не пізніше ніж за один місяць до дня проведення сесії.

   3.Інформація про дату, час проведення сесії доводиться депутатам і запрошеним персонально, а населенню через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів до сесії.

   4.Після прийняття рішення про скликання сесії секретар виконавчого комітету розробляє план підготовки сесії, який включає в себе:

     а) узгодження проектів рішень;

     б) графік засідань постійних комісій;

       в) надання матеріалів сесії депутатам сільської ради, посадовим особам;

       г) порядок проведення сесій;

     д) інші питання.

     доводиться до відома депутатів та населення не пізніше , ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше , ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення, питань , які передбачається винести на розгляд сільської ради.

   5. В плані підготовки сесії вказуються конкретні дати і відповідальні за виконання заходу.

Стаття 11. Позачергові сесії сільської ради.

   1.Позачергові сесії сільської ради призначаються не пізніше, ніж за день до дня проведення сесії із зазначенням дати, часу, місця проведення сесії , питань, які передбачається винести на розгляд сільської ради.

2.Інформація про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів сільської ради і запрошеним персонально, а також в інший можливий спосіб.

                                                               5

         Стаття 12. Випадки скликання сесії заступником голови сільської ради, секретарем сільської ради

   1. У випадку немотивованої відмови чи неможливості з боку голови сільської ради скликати сесію - сесія скликається секретарем сільської ради.

   2. В таких випадках сесію скликається:

   - у відповідності з дорученням голови сільської ради;

   - якщо сесія не скликається головою ради у термін передбачені законом.

   3. В разі якщо голова сільської ради чи його секретар в двотижневий термін не скликають сесію за вимогою не менше 1/3 від загального складу ради , сесія може бути скликана не менше ніж 1/3 складу ради чи постійних комісій.

   4. Група депутатів в кількості не менше 1/3 складу ради чи постійна комісія оформлює рішення про скликання сесії у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менше 1/3 депутатського складу ради чи постійної комісії відповідно .В рішенні повинно бути вказано , кому з депутатів ініціативної групи чи постійної комісії доручається відкрити сесію.

   5. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів в порядку і в термін , передбачені ст.10 Регламенту.

   Стаття 13.Внесення і розгляд проектів рішень сесії, формування проекту порядку денного сесії.

   1. На розгляд сесії сільської ради проекти рішень виносяться головою сільської ради, постійними комісіями , депутатами, секретарем сільської ради, загальними сходами громадян ( питання, які вносяться зборами громадян, повинні відображати інтереси територіальних громад і стосуватись компетенції сільської ради).

2. Проекти рішень вносяться до сільської ради не пізніше ніж за 10 днів до сесії. Проекти рішень, які надішли пізніше вказаного терміну, на чергову сесію можуть бути внесені за дорученням голови сільської ради.

   3. До проекту рішення додається:

   - лист на ім'я голови сільської ради з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії , із зазначенням доповідача ( співдоповідача), часу, необхідного

                                                           6

на доповідь(співдоповідь).                                                

- лист узгодження;

- документи , що обґрунтують дане рішення , в т.ч. пояснювальна записка;

- лист розсилки;

- презентаційний матеріал.

   4. Засідання постійних комісій сільської ради , на яких розглядається питання, які надійшли до сільської ради ( за напрямками діяльності постійних комісій) , проводяться , як правило не пізніше ніж за три дні до проведення сесії.

5. Проекти рішень з питань , які виносяться на розгляд сільської ради, доводяться до відома депутатів на паперових носіях чи електронною поштою не пізніше , ніж за три дні до пленарного засідання , у виключних випадках - в день проведення сесії.

   6. Зауваження , пропозиції чи питання, які виникли у депутатів по проектах рішення , які винесені на чергову сесію, направляються до виконавчого комітету сільської ради не пізніше , ніж за один день до пленарного засідання.

   7. В проект порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень по яких є висновки відповідних постійних комісій.                                                       

   8. В порядку денному вказуються доповідачі та співдоповідачі з кожного питання.

   9. Як окреме питання в порядок денний сесії включається депутатський запит.

   10. В депутатському запиті повинні міститись : ім'я, по батькові і посада осіб , до яких адресується запит , суть проблеми і вимоги , підпис депутата (депутатів) , назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту додається до протоколу сесії.

   11.Про внесення депутатського запиту в усній формі і його внесення на пленарному засіданні ради, повинна бути відображена суть проблеми і вимоги, назва органів і прізвища посадових осіб до яких запит адресований. В цьому випадку виконавчий апарат ради готує витяг з протоколу сесії

                                                           7

сільської ради, який додається до рішення сесії.

12.За вимогою депутата (депутатів) , які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення і додаткового аргументування необхідності такого запиту.

   13. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше двох депутатських запитів одного депутата сільської ради.

   14. Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні ради в тому випадку , якщо на цьому наполягає депутат сільської ради, який є ініціатором депутатського запиту.

   15. Депутат сільської ради після оголошення відповіді на депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит, а також внести пропозицію про включення обговорення відповіді на даний запит в порядок денний сесії.

   16. Рішення про включення обговорення відповіді на депутатський запит в порядок денний сесії вважається прийнятим , якщо за нього проголосувало не менше 1/4 від присутніх на засідання сесії сільської ради.

   17. Посадові особи , до яких звернений депутатський запит , своєчасно інформують про дату і час обговорення відповіді на запит. Вони , чи уповноважені особи , мають право бути присутніми на цьому засіданні.

18. Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

- виступ депутата , який вніс депутатський запит з аргументуванням своїх пропозицій;        

- виступ представника органу чи посадової особи, до яких було направлено депутатський запит.

- виступ голови чи представника постійної комісії , якій доручалась підготовка висновку відносно відповіді на депутатський запит;

- виступи інших депутатів ради.

             Стаття 14.Порядок ведення пленарного засідання.

     1. Проведення сесії здійснюється в наступному порядку :

       - реєстрація депутатів;

                                                           8

       - затвердження порядку денного сесії;

       - затвердження регламенту роботи сесії;

       - розгляд і питання рішень сесії.

   2.Пленарне засідання сесії починається з реєстрації депутатів, здійснюється представником виконавчого комітету сільської ради.

3. Сесію відкриває і веде голова ради або секретар, а у випадках , передбачено ст. 12 Регламенту, сесію відкриває за дорученням ініціатив групи депутатів, постійних комісій, один із депутатів цієї групи , постійної комісії , а проводе за рішенням ради - один із депутатів.

   4.Права і обов 'язки головуючого на пленарному засіданні сільської ради:

         - веде засідання сільської ради , слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи;

         - забезпечує виконання положення даного Регламенту і регламент роботи сесії всіма присутніми на сесії;

           - організовує обговорення питань;

           - надає слово доповідачам , співдоповідачам і депутатам, яківиступають на сесії , надає слово для довідкової інформації працівникам виконавчого комітету сільської ради, інших державних органів , забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

         - за узгодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;

         - проводить голосування з питань, які вимагають рішення сільської ради, і оголошує його результати;

           - приймає заходи з дотримання порядку на засіданнях ради, при грубому порушенні його має право , за узгодженням з радою запропонувати особам, запрошеним на сесію , покинути залу засідань;

         - дає доручення постійним комісіям і депутатам сільської ради ,           пов 'язані з забезпеченням роботи сесії сільської ради.

5. Секретар виконавчого комітету сільської ради може залучатись головуючим для надання допомоги в проведенні сесії.

                                                             9

Пленарне засідання починається з повідомлення головуючого на сесії про кількість присутніх депутатів. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе, в зв'язку з відсутністю, за даними реєстрації , необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття засідання на 1 годину чи переносить його на інший день.

       Для ведення протоколу сесії рада обирає секретаря.

   6.Сесія ради є повноважною , якщо на пленарному засіданні приймають участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо на пленарному засіданні ради присутні менше половини депутатів від загального складу ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину чи переносить його на інший день.

   7.Порядок денний , а також порядок роботи сесії затверджується радою на пленарному засіданні, про що приймається рішення.

   8.За необхідністю , в кінці кожного засідання відводиться час , але не більше 30 хвилин, для виступу депутатів сільської ради з короткими заявами і повідомленнями , для чого в порядок денний включається питання "Різне". Дебати по цих заявах не відкриваються і рішення не приймаються.

9. Час роботи сесії ,порядок і послідовність розгляду питань , час для доповідей , співдоповідей, виступів при обговоренні питань, перерв, видів і способів голосування визначається сільською радою при прийнятті регламенту роботи сесії.

10.Запис для питань , виступів з місця чи з трибуни здійснюється шляхом подання голові сільської ради змісту питань. Депутату надається слово, згідно списку, за черговістю подання депутатами питань.

11.Якщо виступаючий перевищує час, відведений йому для виступу , чи виступає не з обговорюваного питання , для якого йому надано слово, головуючий на сесії попереджає його про те , що в разі подальшого порушення вимог даного Регламенту , його виступ буде перервано.

   12. Дебати з питання , яке розглядається , припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед закінченням дебатів головуючий інформує депутатів про число тих, хто записався для виступів і виступаючих. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів , які не виступали на сесії , додаються до

                                                         10

протоколу сесії з відповідного питання сесії.

   13. По закінченню розгляду питання порядку денного головуючий оголошує про перехід до прийняття по ньому рішення.

     14. При прийнятті рішення текст проекту на сесії сільської ради не оголошується , якщо проект роздано депутатам.

     15. В разі відсутності пропозицій , доповнень і уточнень головуючий на сесії проводить голосування в наступному порядку:

     - проект рішення приймається за основу ;

   - ставиться на голосування кожна із пропозицій , доповнень, уточнень, які надійшли;

   - рішення приймається в цілому.

   17.При голосуванні з одного питання кожен має один голос і подає його чи за пропозицію , чи проти неї, чи утримується при голосуванні.

   18. Рішення сільської ради приймається , як правило , відкритимголосуванням, крім випадків , передбачених п.3. ст. 15 даного Регламенту.

   19. При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів приймається рішення про проведення повторного голосування.

   20.Пропозиції і зауваження , висловлені депутатами на сесії сільської ради передані в письмовій формі головуючому на сесії , розглядаються радою чи дорученням головуючого ( протокольне доручення) направляються на розгляд постійним комісіям ради чи підзвітним і підконтрольним йому органам посадовим особам , які повинні розглянути ці пропозиції і зауваження в термін , встановлений радою.

   21.Рішення , що приймаються депутатами на сесії , можуть бути процедурними і за питаннями порядку денного. Рішення про затвердження порядку денного, а також з питань порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

22.До процедурних питань відносяться такі питання : тривалість розгляду питань, визначення виду і способу голосування, тривалість доповідей , співдоповідей виступи депутатів, припинення і відновлення дебатів,

                                                     11

проведення повторного голосування, надання слова запрошеним і приймаються радою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії. Надання слова для довідкової інформації працівниками виконавчого комітету сільської ради, інших державних органів здійснюється головуючим без прийняття рішення.

                           15. Види і способи голосування

1. Рішення сільської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки. Для підрахунку підсумків голосування на сесії обирається лічильна комісія із числа депутатів в кількості 1 особи. Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

   3. Таємне голосування проводиться з допомогою бюлетенів для таємного голосування.

                                                       

                    16. Проведення таємного голосування з використанням бюлетенів.

   1.Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів та визначення підсумків виборів із числа депутатів обирається лічильна комісія у складі до 3 осіб. В лічильну комісію не можуть входити депутати , чиї кандидатури висунуто до складу органів , які обираються , а також депутати , чиї інтереси зачіпаються при вирішенні відповідного питання. Рішення лічильної комісії приймається більшістю.

   2. До бюлетенів для голосування вносяться прізвище , ім'я , по батькові кандидатів(а) у алфавітному порядку , місце роботи та займана посада , відомості про партійність, або питання у чіткому викладенні, яке належить вирішити шляхом таємного голосування.

   3. Лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування у кількості, яка не перевищує загальну кількість депутатів ради. Усі бюлетені для таємного голосування підписуються головою, двома членами лічильної комісії і засвідчуються печаткою ради. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатами під розпис на підставі посвідчення депутата ( тимчасового посвідчення) , паспорта або іншого документа, який посвідчує

                                                           12

особу (у випадках , коли посвідчення на депутатів до першої сесії не видані).

   4.Перед початком голосування скриньки для таємного голосування перевіряються , опечатуються членами лічильної комісії і розміщуються таким чином, щоб вони знаходились у полі зору членів лічильної комісії.

   5. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. у бюлетені для голосування по проекту рішення повинні стояти слова "за" , "проти", "утримався", а по єдиній кандидатурі - напроти прізвища повинен бути зображений квадратик , де голосуючим ставиться чи не ставиться відмітка, внизу пишуться " Не підтримую", "Утримався" і теж напроти ставляться квадратики , в яких голосуючим ставляться чи не ставляться відмітки.

   6.Час, місце і порядок таємного голосування встановлюється лічильною комісією на підставі цього Регламенту і оголошуються депутатами радиголовою лічильної комісії.

   7. Видача бюлетенів починається по мірі виготовлення , але не пізніше , ніж за 30 хвилин до оголошення часу голосування . Кожному депутату сільської ради видається один бюлетень .

   8. Депутат заповнює бюлетень особисто шляхом відмітки " плюс" (+) або іншої , яка затверджує волевиявлення депутата , в квадраті . У випадку , якщо депутат не підтримує жодного кандидата , він робить відмітку в квадраті проти слів : " Не підтримую жодного кандидата ".

   9. Депутат має право голосувати тільки за одного кандидата , за один варіант рішення.

     10. Невикористані бюлетені до початку підрахунку підлягають погашенню у встановленому порядку : на бюлетені проставляється слово "ПОГАШЕНО" .

   11. Урни відкриваються в присутності всіх членів лічильної комісії. При підрахунку голосів можуть бути присутніми кандидати на посаду голови сільської ради, заступника голови ради чи зацікавленої особи.

   12. Бюлетені невстановленого зразка , бюлетені без підписів голови і членів комісії чи без печатки, а також бюлетені , у яких залишено більше однієї кандидатури , вважаються недійсними; а при голосуванні за рішенням , недійсними вважаються бюлетені , де залишено дві і більше варіантів

                                                     13

відповіді.

   13. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії за підписом голови і всіх членів лічильної комісії.

   14.Особлива думка членів лічильної комісії заноситься до протоколу.

     15. Рішення вважається прийнятим , а кандидат обраним, якщо за нього віддали голоси більшість депутатів від загального складу ради, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймаються іншою кількістю голосів.

     16.Голова лічильної комісії доповідає про результати голосування.

За доповіддю лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

         Стаття 17. Протокол пленарного засідання ради.

     1. На кожній сесії сільської ради ведуться протокол пленарного засідання.

     2. У протоколі сесії сільської ради вказуються такі дані:

* найменування ради , порядковий номер сесії з початку скликання;

*номер скликання;

   * номер пленарного засідання ( у випадку , коли сесія складається більше ніж з одного пленарного засідання);

* дата і місце проведення сесії;

* загальний склад ради;

* кількість присутніх і відсутніх депутатів;

* прізвища, ініціали головуючого;

* категорії запрошених;

* прізвища і ініціали депутатів ;

* порядок денний сесії із зазначенням прізвищ ,ініціалів, посада доповідачів і співдоповідача з кожного питання , результати розгляду і

                                                           14

голосування з кожного питання порядку денного сесії;

* протокольні доручення.

     Протокол сесії сільської ради підписується сільським головою , а у випадках , які передбачено законом - секретарем ради , або депутатом , головуючим на сесії.

3. До протоколу додаються:

       - рішення , прийняті сільською радою, з усіма узгодженнями і матеріалами;
- список депутатів, які приймали участь в роботі сесії;
- порядок пленарного засідання;
   - протокол голосування;
- список запрошених на сесію ;

-   письмові пропозиції і зауваження , які передані депутатами головуючому на сесії.

     Стаття 18. Дотримання дисципліни і норм етики депутатами сільської ради на пленарному засіданні.

   1. Депутатам сільської ради , запрошеним на сесію забороняється вносити до зали засідань і використовувати під час пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечити діяльність ради.

     2.На пленарному засіданні депутат сільської ради не повинен перешкоджати викладенню чи перешкоджати виступам ( викриками, аплодисментами , вставанням , розмовами по мобільних телефонах і тому подібне), вживати образливі висловлювання і нецензурні слова, закликати до незаконних дій.

   3. Якщо депутат сільської ради сказав образливе слово на адресу іншого депутата головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про недопустимість таких висловлювань, а в разі повторного порушення , позбавляє права виступу на даному пленарному засіданні. Депутат ради на адресу якого були спрямовані образливі слова, може звернутись до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату чи представнику депутатської групи, фракції зразу після звернення

                                                         15

чи після завершення обговорення питання.

4. Якщо депутат ради порушив громадський порядок, не дотримувався дисципліни і норм етики , головуючий доручає розглянути дані факти постійній комісії сільської ради з питань депутатської діяльності , законності, правопорядку.

   5. Якщо під час розгляду питань порядку денного засідання сесії сільської ради виникає ситуація , яка загрожує зривом пленарного засідання , за пропозицією головуючого депутати можуть прийняти рішення про оголошення перерви в пленарному засіданні.

   6. Голови постійних комісій , уповноважені представники мають взяти слово для виступу з обговорюваного питання не більше одного разу.

       Частина 2. Посадові особи сільської ради , депутати сільської ради

               Стаття 19. Голова сільської ради

Повноваження голови сільської ради передбачені статтею 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні"

   Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи , крім випадків дострокового припинення його повноважень.

   Повноваження сільського голови можуть бути припинені у випадках, передбачених цим Законом.

Сільський голова

-                     забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

-                     організовує в межах, визначених цим законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

                                                       16

-                     підписує рішення ради та її виконавчого комітету – вносить на розглядради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради ;

-                     вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

-                     вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів   виконавчого органу ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

-                     здійснює керівництво апаратом та її виконавчого комітету;

-                     скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний ради і голосує на пленарних засіданнях ради;

-                     забезпечує підготовку на розгляд ради проектів Програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою Програми, бюджет та звіти про їх виконання;

-                     призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності, відповідних територіальних громад;

-                     скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

-                     забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, виконавчого комітету;

-                     є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;

-                     представляє територіальну громаду, раду, її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами;

-                     звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

-                     укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань , віднесених до

                                                             17

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

-                     веде особистий прийом громадян;

-                     забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

-                     здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради, або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

-                     видає розпорядження в межах своїх повноважень.

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійснені наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчим органом ради повноважень органу виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь який визначений ними термін.

                   Стаття 20. Заступник сільського голови

Відповідно до статті 10, 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за пропозицією сільського голови на першій сесії сільської ради обирається і затверджується на посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету сільської ради.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету

                                                             18
сільської ради обирається і затверджується радою на п’ять років і працює на громадських засадах.                          

                             Стаття 21. Секретар сільської ради

Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює на постійній основі.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах крім окрім викладацької діяльності роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

Секретар сільської ради:

- скликає сесії ради у випадку передбаченому ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

- веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням сільського голови координує діяльність постійних комісій, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевогосамоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надане у встановленому порядку;

                                                            19

-вирішує за дорученням сільського голови інші питання, пов’язані з

діяльністю ради та її органів.

-Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

-Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

                       Стаття 22. Депутати сільської ради

1. Діяльність депутатів сільської ради регламентуються ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» .

2. Депутат сільської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються сільською радою, має право обирати і бути обраним в органи сільради.

3. Депутат сільської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім під час процедури голосування, не має права подавати свій голос пізніше.

4. Депутат має право пропонувати питання для розгляду сільською радою на сесії, вносити пропозиції про порядок розгляду обговорюваних питань, про персональний склад органів, які створюються сільською радою та кандидатур осіб, які обираються або затверджуються   сільською радою, звертатися із запитами, приймати участь у дебатах, вносити проекти рішень та зміни до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій. Бажаючі задати питання доповідачеві (співдоповідачеві) чи прийняти участь в обговоренні питання записуються на виступ. Депутату надається слово згідно сформованому списку.

5. На час сесії чи засідань постійної комісії, а також для здійсненнядепутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих чи службових обов’язків.

6.Виборці можуть давати депутату сільської ради доручення на зборах під час

                                                                20

його звіту чи зустрічей.

7. Доручення виборців депутату сільської ради повинно бути підтримане більшістю учасників зборів.

8. Доручення виборців, які потребують прийняття сільською радою рішення, фінансових чи інших матеріальних затрат, доводиться депутатом сільської ради до відома ради чи його органів.

9. Постійні комісії сільської ради аналізують і узагальнюють доручення виборців, дані депутатам сільської ради, з врахуванням матеріальних, в тому числі фінансових можливостей, приймають відповідне рішення по їх реалізації.

10. Депутат сільської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноосібно, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради чи в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідної територіальної громади.

11. Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.

12.Сільська рада на своєму засіданні визначає орієнтовний термін проведення звітів депутатів перед виборцями. В рішенні ради вказується термін надання депутатами інформації про проведення звітів.

13. Звіти депутатів висвітлюються в засобах масової інформації.

                                        

                                     Частина 3. Органи сільської ради.

                                 Стаття 23. Постійні комісії сільської ради.

                                              

1. Постійні комісії є органами сільської ради, відповідальними перед нею і підзвітними.

2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які входять до її компетенції

                                                         21

здійснення контролю за виконанням рішення ради. Депутат сільської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

3. Пропозиції по утворенню та обранню постійних комісій вносить раді голова сільської ради. Постійні комісії обираються радою на термін повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова сільської ради, його заступник, секретар виконавчого комітету сільської ради.

5. Протягом терміну своїх повноважень сільська рада може створювати нові постійні комісії, ліквідовувати та реорганізовувати раніше обрані комісії, вносити зміни до їх складу.

6. Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, діючим законодавством і Положенням про постійні комісії, які затверджуються радою.

7. Постійні комісії, за дорученням ради, або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

8. За дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, які входять до компетенції ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб. За результатами перевірокнадають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а якщо необхідно, - на розгляд сесії районної ради.

9. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відношеннях з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, закладами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У випадку відсутності голови комісії чи неможливості виконувати ним свої

                                                         22

повноваження чи з інших причин його функції здійснює заступник голову чи секретар комісії.

10. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

11. Питання, які відносяться до відома декількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням сільської ради, її голови ради, заступника голови ради розглядатись постійними комісіями спільно.

12. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії у випадку його відсутності, заступником голови чи секретарем. Протокол засідання комісії підписується головою комісії і секретарем.

13. рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, закладами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і прийнятих заходах постійні комісії повинні бути проінформовані в установлений термін.

                               Стаття 24. Тимчасові контрольні комісії

1. Сільська рада може створювати тимчасові контрольні комісії, які є органами ради і обираються з числа депутатів для контролю запитаннями, визначеними радою, які відносяться до повноважень місцевого самоврядування.

2. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

3. Комісія вважається обраною, якщо за рішенням про її створення проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

4. У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад та її голова.

5. Тимчасові контрольні комісії мають право залучати до участі у своїй роботі спеціалістів і експертів.

                                                                     23

6. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило,                         закрито.

7. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою рішення за результатами її роботи або у разі припинення повноважень ради.

                             Стаття 25. Депутатські групи сільської ради

1. Депутати сільської ради на добровільній основі можуть об’єднатись у депутатські групи за спільністю вирішуваних ними проблем, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень перед виборцями.

2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом терміну повноважень даного скликання і повинна складатись не менше ніж з п’яти депутатів.

3. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами, які входять до складу цієї групи, письмове повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу іпартійної приналежності членів депутатської групи.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

1)коли окремі члени групи вибули і чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;

2)при прийнятті членами групи рішення про розпуск депутатської групи;

3)по закінченню терміну, на який депутати сільської ради об’єднались в депутатську групу чи терміну повноважень сільської ради.

6. Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів до депутатської групи, виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою.

                                                     24

РОЗДІЛІІІ. НОРМАТИВНО- ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 26. Прийняття нормативно-правових актів сільської ради.

1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні і інші акти у формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.

2. Рішення сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавством України, даним Регламентом.

3. Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів вважається відхиленим і може бути повторно винесений на розгляд чергової сесії.

4. Рішення сільської ради підписується головою сільської ради (за винятком рішення про обрання голови), а за його відсутності – заступником голови ради чи головуючим (у випадках, передбачених ст.12 даного Регламенту).

5. Рішення про обрання голови сільської ради на першій сесії обраної сільської ради підписується головою сільської виборчої комісії. Наступні рішення, прийняті на першій сесії, підписуються головою ради.

Стаття 27. Набрання чинності рішення сільської ради.

                                                   

1. Рішення ради нормативно-правового характеру вступають в силу з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

2. Рішення ради направляється органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам (Об’єднанням), організаціям і закладам, посадовим особам згідно листка розсилки.

3. Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території сільської ради органам виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, закладами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно чи тимчасово проживають на території.

                                                                 25

                                                                                      

Увага новини!

            У ЗДО я/с № 8 «Зірочка» Золотоколодязької сільської ради встановлено новий павільйон та оновлено ігровий майданчик. Сільський голова Тетяна Сидоренко привітала працівників та маленьких відвідувачів закладу із важливою подією і відзначила, що облаштування території павільйоном та ігровими елементами є необхідним для того, щоб діти мали змогу активно та безпечно проводити час, спілкуватися та фізично розвиватися, адже це формує впевненість і креативність кожного вихованця садочка.

            Завідувач Ольга Пархоменко подякувала сільському голові за ініціативу та увагу до дошкільного закладу: « … відсутність павільйону не давало можливості рухової активності дітей під час прогулянки у дощову та вітряну погоду. Тепер у дітей місце для прогулянок стало зручним та комфортним.   Встановлення нових ігрових елементів на майданчиках відкрило новий простір для ігор і занять фізкультурою. Майданчик об лаштований спеціальними перекладинками, на яких зручно виконувати спортивні вправи, гойдалками, каруселями. Розташування ігрового майданчика комфортне, вихователь може наглядати за всією групою одночасно. Діти у захваті від оновлень, а особливо від кольорів. Вони вже протестували все й з великим задоволенням проводять час у дворі садочка».123456

                02.09.2019року о 15.00год. в селі Новотроїцьке відбулися збори громади з приводу обговорення по вивозу твердих побутових відходів. Сільський голова Тетяна Сидоренко зосередила увагу присутніх на важливості роботи з вивезення сміття з приватних домогосподарств що є однією з корисних для громади заходів. На обговоренні була присутня директор КП «Агрокомсервіс» Волковська Олена Олександрівна.

123

            30 серпня 2019 року о 14.00 на дитячому майданчику по вулиці Садова Золотоколодязької сільської ради відбуласть конкурсно-розважальна програма для дітей «Чарівними стежками Добропільщини», організована відділом культури і туризму Добропільської РДА та директором будинку культури с. Золотий Колодязь.

            Діти приймали активну участь: грали, співали дитячих пісень, змагались в спортивних іграх, приймали участь в різних конкурсах, стрибали, ганяли м’яча,танцювали та веселились. У виконанні учасників вокального гуртка «Водограй» Золотоколодязького сільського будинку культури Сидорук Яни, Велієвої Лізи, Кузнєцових Наталі та Анастасії, Сидорук Андрія лунали запальні веселі українські пісні. Переможці отримали заохочувальні подарунки та солодощі.

            Усі присутні отримали купу позитивних вражень і висловили слова щирої подяки начальнику відділу культури і туризму Юлії Литвиновій, працівникам Тетяні Сметані, Світлані Гайдук та Катерині Фоменко та запросили ще відвідувати дітей Золотоколодязької сільської ради, зігрівати теплом і любов’ю кожне дитяче серце заради майбутнього, і тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми й неодмінно стануть гордістю України!

            123567